Raspisan konkurs za izbor turističkih suvenira Gradske opštine Lazarevac

30. Oktobar 2014

U cilju promocije, poboljšanja turističke ponude, na osnovu svojih ovlašćenja, zadataka i programa rada, Turistička organizacija GO Lazarevac objavljuje  JAVNI POZIV  za učešće na  KONKURSU ZA IZBOR SUVENIRA GO...

U cilju promocije, poboljšanja turističke ponude, na osnovu svojih ovlašćenja, zadataka i programa rada, Turistička organizacija GO Lazarevac objavljuje  JAVNI POZIV  za učešće na  KONKURSU ZA IZBOR SUVENIRA GO LAZAREVAC

I Predmet konkursa

Predmet konkursa predstavljaju turistički suveniri GO Lazarevac i dodele markice “Suvenir Lazarevca”. Izbor suvenira vrši se u tri (3) kategorije:

1. Tradicionalni suvenir

2. Urbani suvenir

3. Umetnički suvenir

Radovi moraju biti materijalni predmeti u sledećoj formi:

1. Ukrasni od prirodnih materijala, tkani, vezeni i sl.

2. Magneti i markeri za knjige, rokovnici, okviri za fotografije, podmetači i sl.

3. Ukrasni i upotrebni predmeti od keramike: šolje, flaše, činije, replike gradskih zdanja i dokumenti, arheoloških lokaliteta i sl.

Navedeni suveniri u okviru svake kategorije predstavljaju samo informativne primere koji nisu obavezujućeg karaktera.

I

Pravo učešća na Konkursu imaju sva zainteresovana pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i sva fizička lica, državljani Republike Srbije (osim članova komisije za izbor suvenira), koja ispune uslove u ovom Konkursu.

Učestvovanje na konkursu je anonimno. Autor treba da dostavi lično ili putem preporučene poštanske pošiljke jedan primerak suvenira uz objašnjenje rada i predlog pakovanja na adresu: Turistička organizacija GO Lazarevac , Karađorđeva 20, 11550 Lazarevac .

Rad se označava šifrom na poleđini svakog suvenira, a uz rad se prilaže zatvorena koverta sa označenom šifrom i naznakom “autor” u kojoj su sadržani podaci:

1. kategorija suvenira za koju se konkuriše

2. naziv suvenira

3. označena šifra

4. podaci o autoru (ime, prezime, adresa, matični broj, telefon, e-mail),

5. kratak opis materijala

6. postupak izrade i pakovanja

7. izražena jedinična cena suvenira

8. izjava da je predloženi rad originalno idejno rešenje

9. potpis autora

10. pravna lica pored navedenog treba da dostave i naziv pravnog lica i rešenje o registraciji

Svaki učesnik može konkurisati sa više radova. U tom slučaju, svaki rad mora bi dostavljen kao posebna pošiljka sa sopstvenom šifrom i na način utvrđen u ovom Konkursu.

Učesnici konkursa svoja idejna rešenja treba da dostave sa tekstualnim opisom suvenira (dimenzije, boje, kvalitet, materijal), sa osvrtom na vrstu materijala, koji bi bio najpogodniji za izradu suvenira i koji je ekološki prihvatljiv. Uzorak-model suvenira se dostavlja zajedno sa idejnim rešenjem. Ukoliko učesnik Konkursa raspolaže i kapacitetima za masovnu proizvodnju suvenira kojim je konkurisao, potrebno je dostaviti i opis procesa dalje izrade suvenira kao i jediničnu proizvodnu cenu suvenira.

Učesnik na Konkursu, takođe treba da predloži i pakovanje suvenira ukoliko sam proizvod to zahteva.

Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude ili ponude izrađene suprotno odredbama ovog Konkursa, neće se razmatrati.

III Kriterijumi konkursa

Turistički suvenir GO Lazarevac predstavlja proizvod prilagođen masovnoj proizvodnji, namenjen turističkoj promociji Lazarevca, različite materijalne vrednosti, koji će cenom biti prihvatljiv u prodaji na slobodnom tržištu. Suvenir treba da ima upotrebnu vrednost, odnosno da u granicama dobrog ukusa bude stilizovan, izgledom i izradom treba da zadovolji umetničke i proizvodne standarde.

Suvenir mora posedovati elemente prepoznatljivosti lokalne sredine i biti odraz tradicije, kulturne, istorijske i materijalne baštine Lazarevca. Za izradu se ne mogu koristiti nerazgradivi, već isključivo ekološki prihvatljivi materijali (npr. keramika, glina, gips, vosak, kamen, terakota, drvo, tekstil, staklo, papir, biljke i dr.)

Suvenir treba da bude lako prepoznatljiv i vizuelno prijemčiv.

Svaki suvenir treba da ima kratko obrazloženje, primereno pakovanje i izraženu cenu.

IV Komisija za izbor suvenira

Turistička organizacija GO Lazarevac osniva Komisiju za izbor suvenira Lazarevca i dodelu markice “Suvenir Lazarevca”. Komisija obavlja postupak izbora turističkih suvenira i sastavljena je od stručnih lica.

Pri izboru će se vrednovati: kvalitet ukupnog koncepta, prepoznatljivost GO Lazarevac, tradicionalnost i realnost rešenja, praktičnost i moguća primenljivost u svakodnevnoj upotrebi, kao i ekonomska pristupačnost proizvoda.

V Nagrade i uslovi komercijalne eksploatacije

Na konkursu će biti dodeljene tri otkupne nagrade u ukupnoj vrednosti od 60.000,00 dinara i to:

1. Nagrada u kategoriji “Tradicionalni suvenir”: 20.000,00 dinara

2. Nagrada u kategoriji “Urbani suvenir”: 20.000,00 dinara

3. Nagrada u kategoriji “Umetnički suvenir”: 20.000,00 dinara

Turistička organizacija GO Lazarevac dodeliće nagrađenim suvenirima markicu sa pripadajućim logom i oznakom “Suvenir Lazarevca”. Ostali suveniri koji zadovolje kriterijume komisije naći će se u prodaji. Ako konkursna komisija odluči da u nekoj od predviđenih kategorija nisu ispunjeni uslovi i kriterijumi konkursa, zadržava pravo da ne dodeli neku od tri predviđene nagrade. U slučaju da komisija odluči da ni jedan od prispelih predloga ne zadovoljava kriterijume Konkursa, Turistička organizacija GO Lazarevac zadržava pravo da poništi Konkurs bez posebnog obrazloženja i bez snošenja troškova ili drugih novčanih i eventualno nastalih posledica. Ukoliko se utvrdi da je izabrano rešenje plagijat, Komisija zadržava pravo poništenja Odluke o nagradi, a nagrađeni autor dužan je da vrati novčani iznos nagrade.

VI Rok dostavljanje radova i donošenje odluke o izboru

Konkurs je otvoren do 13. novembra 2014. godine, do 15 časova.

Radovi se dostavljaju putem poštanske pošiljke ili lično na adresu: Turistička organizacija GO Lazarevac, Karađorđeva 20, 11550 Lazarevac.

Radovi koji budu dostavljeni posle navedenog roka, kao i radovi koji ne budu dostavljeni u formi, na način i pod uslovima utvrđenim u ovom Konkursu, neće biti ocenjivani.

Odluku o izboru turističkih suvenira, Komisija za izbor suvenira, doneće najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje radova.

Učesnici Konkursa, čiji radovi budu u postupku ocenjivanja, dužni su da u roku od 8 dana od konačnih rezultata konkursa lično preuzmu svoje uzorke i idejna rešenja koje su dostavili. Nakon predviđenog roka, radovi se neće vraćati i Turistička organizacija GO Lazarevac ne snosi odgovornost za ostavljene radove. Nagrađene radove, Turistička organizacija zadržava. Po zaključenom Konkursu i izboru najboljih radova, svi primljeni suveniri biće izloženi javnosti i medijima. Predajom rada, autori pristaju na uslove Konkursa, na javno izlaganje i publikovanje rada.

Za sva eventualna pitanja u vezi Konkursa, zainteresovani se mogu obratiti Turističkoj organizaciji GO Lazarevac, putem elektronske pošte na adresu : tol@lazarevac.rs sa naznakom: “Za konkurs”:  Sve potrebne informacije o uslovima konkursa, postupku izbora suvenira Lazarevca, nalaze se na internet stranicama Turističke organizacije GO Lazarevac (www.tolazarevac.rs), GO Lazarevac (www.lazarevac.rs) i Turističke organizacije Srbije (www.srbija.travel)

Turistička organizacija GO Lazarevac

Snežana Gajić, direktor

Prijava zatvori

Prijavite se na sajt da biste dobili pristup svim korisničkim servisima.

Registrujte se

Ukoliko još uvek nemate vaš korisnički nalog, registrujte se klikom na dugme Registracija.

Zaboravljena lozinka zatvori

Ako ste kojim slučajem zaboravili vašu lozinku, ne brinite. Upišite email adresu koju ste koristili prilikom registracije ili korisničko ime i poslaćemo vam link za reset lozinke.

Registrujte se

Ukoliko još uvek nemate vaš korisnički nalog, registrujte se klikom na dugme Registracija.

Registracija zatvori

Ukoliko nemate kreiran vaš korisnički nalog, napravite ga već danas da biste dobili pun pristup svim korisničkim servisima na sajtu.

Prijavite se

Već imate kreiran vaš korisnički nalog? Prijavite se odmah!